ZZLAS型闪烁仪信号饱和界限的确定
张功,张劲松,施生锦,孟平,黄彬香,郑宁,李彦磊,才其骧
Determination of Saturation Lines of ZZLAS-Type Scintillometer
ZHANG Gong,ZHANG Jin-song,SHI Sheng-jin,MENG Ping,Huang Bing-xiang,ZHENG Ning,
中国农业气象 . 2017, (07): 426 -434 .  DOI: 10.3969/j.issn.1000-6362.2017.07.004